Türk Toprağı Olan Her Yerde iletisim@turkicumhur.com
Hakkımızda

TürkiCumhur

       Türkler, M.Ö.7 yüzyılda Kömen Dağları eteklerinde tarih sahnesine çıkmış ve tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika’da irili ufaklı devletler kurmayı başarmışlardır. Gittikleri her coğrafyaya kendi kültürlerini götürmüşler ve bu coğrafyaların kültüründen etkilenmişlerdir. 
         Çin kaynaklarına göre Asya’da ilk Türk siyasi varlığı M.Ö 3. yy’da Hunlar ile başlamıştır. Hunlar Mete Han zamanında büyük bir imparatorluk kurmuş, Moğolları yenerek önemli ticaret yollarını denetim altına almışlardır. Asya Hunları olarak anılan bu devletin yıkılması ile sırasıyla Göktürkler ve Uygurlar tarih sahnesine çıkmışlardır. Tarihte kurulan ilk Türk devletleri beraberlerinde Orhun Kitabeleri gibi Türk tarihini aydınlatacak önemli eserler bırakmışlardır.

İletişim
Bazı Videolar

Memleket Sevdasından...

ATAK-2 YER VE UÇUŞ TESTLERİNE DEVAM

TUSAŞ / TEI

KAAN - MİLLİ MUHARİP UÇAK!

TUSAŞ / TEI

Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız K

ROKETSAN

Türkiye Yüzyılı’na İnsanlı Uzay Gör

AkParti

Yunanistan'la SAVAŞ ÇOK YAKIN! İsma

POLİTALK

Roketsan Genç Roketçilerimizin Yanı

ROKETSAN

İletişim Bilgilerimiz

Türk Toprağı Olan Her Yerde

iletisim@turkicumhur.com

© TÜRKİ CUMHUR. Tüm Hakları Saklıdır